ΠΡΟΦΙΛ

Το γραφείο μας δραστηριοποιείται από τον Οκτώβριο του 2018 στο χώρο των Τεχνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Κατασκευών Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων. Στελεχώνεται από έμπειρους μηχανικούς και συνεργάτες με μελετητική, εργοταξιακή, κατασκευαστική και σχεδιαστική εμπειρία. Έργο μας η ανάληψη όλων των τμημάτων της υλοποίησης ενός έργου, από την μελέτη έως την κατασκευή του, πάντα με συνέπεια και αποτελεσματικότητα.