ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εξοικονόμηση κατ’ οίκων II

Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον II» αποτελεί ένα συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα παρέχοντας κίνητρα για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό τομέα επιδοτώντας μέχρι και το 70% του κόστους των εργασιών, εξοικονομώντας έτσι χρήματα και ενέργεια. Με όρους συλλογικούς, η ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος για την επίτευξη υψηλής ενεργειακής απόδοσης οδηγεί σε άμεσα οφέλη 

  • εξοικονόμηση ενέργειας 
  • μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 
  • αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος 
  • αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης στα κτίρια και στις πόλεις και βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη 
  • πρόσθετα οφέλη και σε άλλους οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς, όπως η ενεργειακή ασφάλεια, η καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, η απασχόληση και η υγεία. 
Μελέτες – Κατασκευές – Επιβλέψεις

Κυριο μελημα μας είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην περιουσία του πελάτη. Το γραφειο μας μπορει να το πετυχει αυτο με το χαμηλό κόστος κατασκευής, την υψηλή ποιότητα υλικών και την άμεση παράδοση του έργου. Όλα τα παραπανω βασιζονται στην σωστη μελετη, τον σχεδιασμο και προγραμματισμο των εργων μας:  

1)Ανακαίνιση 2) Εσωτερική διακόσμηση 3) Αρχιτεκτονική εξωτερικών χώρων 4) Εκτιμήσεις ακινήτων 5) Τοπογραφικά διαγράμματα 6) Αρχιτεκτονική μελέτη 7) Στατική μελέτη 8) Η/Μ Μελέτη 

Ρυθμίσεις αυθαιρέτων

Αναλαμβάνουμε και προτείνουμε την οικονομικότερη δυνατή λύση για την τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών βάσει της εκάστοτε νομοθεσίας ελαχιστοποιώντας το προς πληρωμή πρόστιμο. Εκμεταλλευτείτε τον νέο νόμο αυθαιρέτων Ν.4495/17 ΦΕΚ 167/Α 

Στατικές μελέτες

Οι στατικές μελέτες της φέρουσας κατασκευής συνιστούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες μελέτες, είτε αναφέρονται σε ένα κτίριο ή σε ομάδες κτιρίων, είτε αναφέρονται σε κτιριακό έργο ως μέρος οποιουδήποτε τεχνικού έργου. Παρέχουν τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία και οδηγίες, με σκοπό την ασφαλή τεχνικοοικονομική κατασκευή του φέροντος οργανισμού του κτιριακού έργου. 

Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων

Tο γραφείο μας αναλαμβάνει την σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων τα οποία θα είναι εξαρτημένα από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ ΄87). Που συναντάμε ένα τοπογραφικό διάγραμμα: 

1) Στην τοπογραφική μελέτη για την έκδοση οικοδομικώνΣτις εντός σχεδίου περιοχέςΣτις εκτός σχεδίου περιοχές 2) Στα συμβόλαιαΣτις εντός σχεδίου περιοχέςΣτις εκτός σχεδίου περιοχές 3) Σε πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού 4) Σε τοπογραφικά διαγράμματα για κυκλοφοριακές συνδέσεις 5) Σε τοπογραφικά διαγράμματα για χαρακτηρισμό έκτασης 

Βεβαιώσεις νομιμότητας

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας: 

Πιστοποιητικό «πολεοδομικής νομιμότητας» (βεβαίωση νομιμότητας) θα έχουν υποχρεωτικά όλα τα ακίνητα τα οποία μεταβιβάζονται μετά την δημοσίευση του νόμου για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων. 

Όπως ορίζεται στο νόμο που ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, σε κάθε μεταβίβαση εν ζωή ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος (παραδείγματος χάριν υποθήκης) σε ακίνητο που θα γίνουν μετά την έναρξη ισχύος του νόμου, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού, με τις οποίες διαβεβαιώνεται πως δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν αφορά τις κληρονομιές. 

Τεχνικές εκθέσεις – αυτοψίες

Το γραφείο μας αναλαμβάνει παντός τύπου αξιολογήσεις και εκτιμήσεις φθορών, ζημιών και αξιών ακινήτων. Προτείνει λύσεις αποκατάστασης, προϋπολογισμό δαπάνης καθώς επίσης στηρίζει τις θέσεις στα διοικητικά δικαστήρια. 

Βεβαιώσεις μηχανικού

Επειτα από από έλεγχο των σχεδίων της άδειας κατασκευής του ακινήτου και αυτοψία του χώρου, εκδιδεται η βεβαίωση μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση βεβαίωσης: 

1) Οικοδομική Άδεια 2) Τοπογραφικό Διάγραμμα 3) Σχέδια Κατόψεων – Όψεων Τομών 4) Διάγραμμα Κάλυψης 

Ηλεκτρολογικό Σχέδιο ΔΕΗ

Κάθε ηλεκτρολογική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται σε εύλογα χρονικά διαστήματα που καθορίζονται από τη νομοθεσία, για να διασφαλίζεται η ασφάλεια του εξοπλισμού και των ανθρώπων.

Η υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, απαιτείται επίσης, όταν ζητείται επαύξηση ισχύος, αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό και όταν γίνεται μία παρέμβαση στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση, καθώς πρέπει να ενημερωθεί ο ΔΕΔΔΗΕ αλλά και να βεβαιωθεί ότι η εγκατάσταση λειτουργεί με ασφάλεια προς τον καταναλωτή.

Αναλαμβάνουμε την άμεση έκδοση του πιστοποιητικού της ΔΕΔΔΗΕ (ΔΕΗ) , αρκεί να μας το ζητήσετε στα τηλ. 2384500153 ή στο κιν 6972355532.

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ)

Για ενοικίαση, πώληση ή μεταβίβαση ακινήτου, εκδίδουμε πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ). Η έκδοση γίνεται ύστερα από αυτοψία του χώρου και καταγραφή των συστημάτων θέρμανσης ψύξης. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης 

1)Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή) 2)Σχέδια κάτοψης (Αν δεν υπάρχουν σχεδιάζονται από εμάς) 3)Αριθμό Πρωτοκόλλου Δήλωσης κτηματολογίου ή ΚΑΕΚ (Αν έχει δηλωθεί στο κτηματολόγιο) 4) Αριθμός Οικοδομικής Αδείας (Για ακίνητα μετά την 1/3/1983) 5) Δηλώσεις τακτοποιήσεων αυθαιρεσιών 6) Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (Αν υπάρχει σύστημα κεντρικής θέρμανσης) 

Αρχιτεκτονική μελέτη

Η εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης αποβλέπει στην επίλυση προβλημάτων εξυπηρέτησης και έκφρασης των ανθρωπίνων αναγκών στο χώρο.Αφορά στη γενική μελέτη των κτιριακών έργων ως ενιαίων κατασκευών στο χώρο, αλλά και των ειδικότερων μελετών όπως μελέτες διαρρυθμίσεως (διακοσμήσεως εσωτερικών) και διαμορφώσεων υπαιθρίων χώρων, μελέτη ειδικών κτιριοδομικών θεμάτων κ.λπ. 

Ισχύοντες κανονισμοί 

Κατά την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών μελετών λαμβάνονται υπόψη οι κανονισμοί που ισχύουν για τα κτιριακά έργα, όπως π.χ. 

Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 

Οι ισχύοντες κανονισμοί ειδικών κτιριακών έργων (Θεάτρων, Κινηματογράφων, Σταθμών Αυτοκινήτων κ.λπ. 

Οι Κανονισμοί διαθέσεως λυμάτων ακαθάρτων κλπ. υδραυλικών εγκαταστάσεων 

Οι Κανονισμοί κατασκευής ανελκυστήρα 

Οι Κανονισμοί κεντρικής θερμάνσεως 

Οι Κανονισμοί ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

Οι Κανονισμοί των μηχανολογικών εγκαταστάσεων 

Ο Κτιριοδομικός Κανονισμός 

Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας 

Αερίων Καυσίμων 

Ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) 

Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από ελληνικούς κανονισμούς μπορεί να χρησιμοποιούνται διεθνείς παραδεκτοί ξένοι κανονισμοί με την έγκριση της αρμοδίας αρχής. 

Ενίσχυση Κτηρίων

Το γραφείο μας αναλαμβάνει μελέτες ενίσχυσης κτιρίων για προσθήκη ορόφου και θωράκισης της αντισεισμικής συμπεριφοράς. 

Αναλαμβάνουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα τεχνικών εφαρμογών και επεμβάσεων: RGUNITE – SHOTCRETE (εκτοξευόμενα σκυροδέματα – κονιάματα) Επισκευές – επισκευή μπετόν Ενισχύσεις – ενίσχυση μπετόν Ρητινενέσεις – τσιμεντενέσεις Εποξειδικά συστήματα, πάκτωση, ήλωση, αγκυρώσεις κ.ά. 

Ανθρακονήματα – Υαλοϋφάσματα Ρητινοχάλυβες Χαλυβοελάσματα Béton Plaqué (Τεχνική L’ Hermite) Ειδικές μορφές στεγάνωσης – τεχνολογίες αιχμής Διαμαντοκοπή – αδιατάρακτη κοπή σκυροδέματος υψηλής ακρίβειας Τεστ μπετόν.

Μη καταστροφικές έρευνες σκυροδέματος Επί τόπου μέτρηση αντοχής, ομοιογένειας, διάβρωσης, εύρους ρωγμής, ασβεστοποίησης, ενανθράκωσης, προσβολής από οξέα κ.λπ. Ανίχνευση υφισταμένου χάλυβα οπλισμού μπετόν Scanners, rebar locators 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

-Οικοδομικά έργα

-Υδραυλικά έργα

-Σταμπωτά δάπεδα

-Περιφράξεις

-Χωματουργικές εργασίες

-Ανακαινίσεις

Tο γραφείο μας αναλαμβάνει την μελέτη ανακαίνισης, διαρρυθμίσεων και ανακατασκευής κατοικιών, διαμερισμάτων, γραφείων, καταστημάτων και εξωτερικών χώρων.Τα στάδια για μία ανακαίνιση είναι : 

α) Αυτοψία στον χώρο. Επιλογή με σειρά σπουδαιότητας των απαραίτητων ενεργειών  που χρειάζονται επεμβάσεις. Οι πιο σύνηθεις αλλαγές είναι τα είδη υγιεινής και τα έπιπλα κουζίνας, το γκρέμισμα κάποιου τοίχου και η αλλαγή κουφωμάτων. 

β) Σύνταξη Προϋπολογισμού του Κόστους Κατασκευής και παρουσίαση σχέδιου κάτοψης της πρότασης στον πελάτη. 

γ) Συγγραφή Υποχρεώσεων και συμφωνητικού αμοιβής όπου περιγράφονται αναλυτικά όλες οι εργασίες που αφορούν την αποπεράτωση του έργου καθώς και ο τρόπος αμοιβής του γραφείου.