ΥΠΕΝ: Με ανταγωνιστική διαδικασία η χρηματοδότηση προγραμμάτων «Εξοικονομώ» σε επιχειρήσεις

Ένα νέο μοντέλο για την οικονομική ενίσχυση δράσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σχεδιάζει να «φέρει» στη χώρα μας το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με σχετική ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για την ενεργειακή απόδοση, το οποίο αναμένεται να εισαχθεί εντός του Απριλίου στη Βουλή. 

Το μοντέλο αυτό αφορά την ενεργειακή εξοικονόμηση σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις, προβλέποντας τη διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών για τη χρηματοδότηση των σχετικών παρεμβάσεων. Από όσες εταιρείες θα λαμβάνουν μέρος σε μία τέτοια ανταγωνιστική διαδικασία, για να διεκδικήσουν τα έργα, θα προκρίνεται εκείνη που υπέβαλε την πιο συμφέρουσα προσφορά, δηλαδή εκείνη που ζητά μικρότερη οικονομική ενίσχυση από όλους τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, για να πετύχει την ίδια με αυτούς εξοικονόμηση ενέργειας.   

Ανάλογοι διαγωνισμοί διενεργούνται σε αρκετές χώρες του εξωτερικού, καθώς εξασφαλίζουν πως η δημόσια δαπάνη θα έχει τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα ως προς τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των ωφελουμένων. Όπως είχε αναφέρει σε συνέδριο στα τέλη του περασμένου έτους η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου, προαναγγέλλοντας τη θέσπιση του εν λόγω μοντέλου και στη χώρα μας, η διεθνής εμπειρία δείχνει πως οι δημοπρασίες μειώνουν σημαντικά το κόστος των παρεμβάσεων, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται μόχλευση κεφαλαίων.

Πιλοτικός διαγωνισμός 30 εκατ. ευρώ 

Όπως είχε προσθέσει η κ. Σδούκου, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης αποτελεί «κλειδί» για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Επίσης, στο ίδιο συνέδριο η Γενική Γραμματέας είχε προαναγγείλει την «πρεμιέρα» εφαρμογής του μοντέλου με τη διενέργεια ανταγωνιστικής διαδικασίας με αρχικό προϋπολογισμό ύψους 30 εκατ. ευρώ, που θα στοχεύσει σε όλες τις επιχειρήσεις του βιομηχανικού και τριτογενή τομέα. Έτσι, με την κατάθεση του σχεδίου νόμου στη Βουλή, και την υπερψήφισή του, θα ανοίξει ο δρόμος για τον πρώτο πιλοτικό διαγωνισμό βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. 

Η σχετική ρύθμιση περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για την Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», το οποίο πρόκειται να κατατεθεί εντός του μήνα στο Κοινοβούλιο. 

Έλεγχος από το ΚΑΠΕ 

Σύμφωνα με το κείμενο που είχε τεθεί σε διαβούλευση, κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών στους διαγωνισμούς θα είναι η χαμηλότερη οικονομική ενίσχυση ανά εξοικονομούμενη μονάδα ενέργειας, εκπεφρασμένη σε ευρώ ανά Τόνο Ισοδυνάμου Πετρελαίου (€/ΤΙΠ). Επομένως ο ανάδοχος, ο οποίος θα αναδειχθεί με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά, θα χρηματοδοτηθεί για την εξοικονόμηση ενέργειας που θα πετύχει, βάσει της οικονομικής ενίσχυσης που έχει ζητήσει. 

Στην προκήρυξη κάθε διαγωνισμού θα καθορίζονται μεταξύ άλλων οι επιλέξιμες παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους και η διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης. Παράλληλα, για τον έλεγχο και την επαλήθευση της υλοποίησης των παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης από τους επιλεγόμενους συμμετέχοντες, ως αρμόδιος φορέας ορίζεται το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ). 

Τέλος, οι συμμετέχοντες στην ανταγωνιστική διαδικασία θα προσκομίζουν εγγυητικές επιστολές τόσο για τη συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, όσο και για την εγγύηση καλής εκτέλεσης των ανωτέρω παρεμβάσεων, εφόσον η προσφορά τους επιλεγεί προς υλοποίηση. Οι εγγυητικές επιστολές θα καταπίπτουν υπέρ του «Πράσινου Ταμείου».

Υπενθυμίζεται ότι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί σημαντικό πυλώνα των προγραμμάτων ενεργειακής εξοικονόμησης που έχουν συμπεριληφθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0». Έτσι, για το «Εξοικονομώ Επιχειρώντας» προβλέπονται 450 εκατ. ευρώ, με σκοπό τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης ΜμΕ κατά τουλάχιστον 30%.  

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη μελέτη, υποβολή-έγκριση, κατασκευή & επίβλεψη του προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ». Περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο μας: 4ης Νοεμβρίου 3, Αριδαία και στα τηλέφωνα: 6972355532 / 2384500153 / www.tsimas.com

Τσίμας Ε. Αλέξανδρος
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός – Πολεοδόμος Ε.Μ.Π.
4ης Νοεμβρίου 3 , Αριδαία / Τηλ: 6972355532 & 2384500153
Email: tsimas.al@gmail.com / www.tsimas.com

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ:

FACEBOOK ΕΔΩ & Instagram ΕΔΩ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *