Τακτοποίηση/νομιμοποίηση ρυμοτομούμενου τμήματος ακινήτου

Η τακτοποίηση ρυμοτομούμενου ακινήτου, για το οποίο δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση είναι επιτρεπτή, κατ’ ορθή ερμηνεία του άρθρου 89 Ν. 4495/2017, σύμφωνα με το οποίο ήταν επιτρεπτή η υπαγωγή στις διατάξεις των πολεοδομικών νόμων (σαφώς πάντοτε πρέπει να πληρούνται οι γενικότερες προϋποθέσεις των ειδικών πολεοδομικών νόμων, π.χ. η συντέλεση προ της 28ης/7/2011 κλπ.). Ειδικότερα, κατά το άρθρο 89 παρ. 2 Ν. 4495/2017, απαγορεύεται απλώς η μεταβίβαση δικαιώματος ακινήτου ή αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή αυθαίρετη αλλαγή χρήσης βρίσκεται: α) σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις στις οποίες δεν έχει συντελεστεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση επί ακινήτων στα οποία υφίστανται εμπράγματα δικαιώματα πολιτών. Σε περίπτωση υπαγωγής στον παρόντα, δεν επηρεάζονται το κύρος και η διαδικασία απαλλοτρίωσης και τα αυθαίρετα κτίσματα δεν αποζημιώνονται.

Η διάταξη αυτή απλώς περιορίζει το επιτρεπτό της σύστασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων ήδη ευρισκόμενων σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο, για τον οποίο δηλαδή συντελέσθηκε η απαλλοτρίωση.
Φαίνεται πως η υπαγωγή είναι επιτρεπτή νομικά.

Η δικαστική προσβολή τυχόν πράξης (τακτοποίησης, υπαγωγής ή οικοδομικής άδειας) επαρκή χρόνο μετά την έκδοσή της (άνω των 60 ημερών), εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, φαίνεται πως προσκρούει στο τεκμήριο νομιμότητας της διοικητικής πράξης.  Ο «εξοπλισμός» μιας διοικητικής πράξης με το τεκμήριο της νομιμότητας, το οποίο συνδέεται με την άσκηση δημόσιας εξουσίας εκ μέρους του διοικητικού οργάνου κατά την θέσπιση της πράξης με σκοπό τη θεραπεία του δημόσιου συμφέροντος, έχει ως συνέπεια την παραγωγή όλων των έννομων αποτελεσμάτων που ορίζονται από την εν λόγω πράξη μέχρι την παύση της [η παύση της ισχύος μιας διοικητικής πράξης μπορεί να επέλθει μέσω: α) της ακύρωσής της με δικαστική απόφαση, β) της ακύρωσής της με άλλη διοικητική πράξη, γ) της ανάκλησής της από το όργανο που την εξέδωσε και δ) της κατάργησής της], ανεξάρτητα από την πιθανή νομική πλημμέλεια που την βαρύνει, ακόμη κι αν παραβιάζεται η αρχή της νομιμότητας. Μοναδική εξαίρεση εισάγεται με τις, λεγόμενες, ανυπόστατες διοικητικές πράξεις, οι οποίες θεωρούνται ανύπαρκτες στον νομικό κόσμο (π.χ. στην περίπτωση που το όργανο που τις εξέδωσε δεν έχει νόμιμη υπόσταση).

Τσίμας Ε. Αλέξανδρος
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός – Πολεοδόμος Ε.Μ.Π.
4ης Νοεμβρίου 3 , Αριδαία / Τηλ: 6972355532 & 2384500153
Email: tsimas.al@gmail.com / www.tsimas.com

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ:

FACEBOOK ΕΔΩ & Instagram ΕΔΩ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *