Νέο Σ/Ν ΥΠΕΝ: Ενσωμάτωση οδηγίας ενεργειακής απόδοσης, διατάξεις για ΠΕΑ, ενεργειακούς ελέγχους, παράταση δασικών χαρτών κλπ

Κατατέθηκε στη Βουλή, Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος που αφορά στην “Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο Σχέδιο Νόμου έχουν συμπεριληφθεί μια σειρά από διατάξεις, στα εξής κεφάλαια:

ΜΕΡΟΣ Α’

Σκοπός και αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β’

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση» και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις του Κανονισμού 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στις διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής,της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης»

Κεφάλαιο Α’
Ενεργειακή απόδοση

Κεφάλαιο Β’
Ενεργειακοί έλεγχοι, συστήματα διαχείρισης, μετρήσεις, τιμολόγηση και κυρώσεις

Κεφάλαιο Γ’
Απόδοση κατά τον ενεργειακό εφοδιασμό

Κεφάλαιο Δ’
Πιστοποίηση ενεργειακών ελεγκτών, πληροφόρηση, ενεργειακές υπηρεσίες και ανταγωνιστικές διαδικασίες

Κεφάλαιο Ε’
Σχέδιο Δράσης για Ενεργειακή Ένδεια, Δαπάνες Κεντρικής Θέρμανσης

Κεφάλαιο ΣΤ’
Τροποποίηση Παραρτημάτων ν. 4342/2015

Κεφάλαιο Ζ’
Εξουσιοδοτικές και καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ’

Ρυθμίσεις για το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και τα προγράμματα παρέμβασης στον κτιριακό τομέα

ΜΕΡΟΣ Δ’

Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της διείσδυσης των ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και της αποτελεσματικής λειτουργίας της

ΜΕΡΟΣ Ε’

Ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας- Εφαρμογή των από 1ης Σεπτεμβρίου 2021 δεσμεύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της υπ’ αρ. C(2008)824 Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την υπόθεση COMP/AT.38.700

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’

Αναμόρφωση πλαισίου περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων

ΜΕΡΟΣ Ζ’

Αποσαφήνιση ρυθμίσεων του ν. 4819/2021

ΜΕΡΟΣ Η’

Διατάξεις που αφορούν στη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(Παράταση δασικών χαρτών)

ΜΕΡΟΣ Θ’

Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΜΕΡΟΣ Ι’

Έναρξη ισχύος

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο του νέου Σ/Ν εδώ καθώς και την ανάλυση των συνεπειών των προτεινόμενων διατάξεων, εδώ

Τσίμας Ε. Αλέξανδρος
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός – Πολεοδόμος Ε.Μ.Π.
4ης Νοεμβρίου 3 , Αριδαία / Τηλ: 6972355532 & 2384500153
Email: tsimas.al@gmail.com / www.tsimas.com

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ:

FACEBOOK ΕΔΩ & Instagram ΕΔΩ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *