Ηλεκτρικό ρεύμα: Ψηφιακά η χορήγηση αριθμού καταχώρησης ρευματοδοτών – ρευματοληπτών

Από 1.1.2021 έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία αυτόματης ψηφιακής χορήγησης στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (κατασκευαστές/εισαγωγείς/διανομείς) του μοναδικού αριθμού καταχώρησης ρευματοδοτών – ρευματοληπτών ηλεκτρικού ρεύματος (πρίζες) και η δυνατότητα επαλήθευσης και ελέγχου της συμμόρφωσης του συγκεκριμένου ηλεκτρολογικού υλικού, βάσει των πιστοποιητικών του, από τους ίδιους τους καταναλωτές/χρήστες, σε εφαρμογή της υπ΄ αρ. 82373/3.8.2020 υ.α. σχετικά με τη «Διάθεση στην ελληνική αγορά ρευματοδοτών και ρευματοληπτών οικιακής χρήσης» (Β’ 3245).

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ρευματοδοτών-Ρευματοληπτών (ΗΜΡΡ) είναι προσβάσιμο μέσω της Διαδικτυακής Πύλης https://esocketsregistry.ggb.gr και υποστηρίζει τη Διεύθυνση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν στη διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρησης και έκδοσης του αριθμού καταχώρησης προϊόντων ρευματοδοτών – ρευματοληπτών.

Το έργο ικανοποιεί και τις τρεις στρατηγικές κατεύθυνσης της Εθνικής Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση:

Στρατηγική κατεύθυνση 1: Επιχειρήσεις

Το έργο εξασφαλίζει ένα σταθερό και ψηφιακά φιλικό, προς τον επιχειρηματία και την επιχειρηματικότητα, περιβάλλον. Παράλληλα, διασφαλίζει όλες τις απαραίτητες ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων καθώς και τις αντίστοιχες υποδομές. Οι οικονομικοί φορείς καταχωρούν την αίτησή τους και αμέσως λαμβάνουν αυτόματα από το ΗΜΡΡ τον μοναδικό αριθμό καταχώρησης χωρίς τις καθυστερήσεις της υπηρεσιακής έγκρισης. Είναι ψηφιακή υπηρεσία προς την επιχείρηση που ολοκληρώνεται χωρίς φυσική παρουσία της στη δημόσια διοίκηση.

Στρατηγική κατεύθυνση 2: Καταναλωτές / χρήστες

Το έργο, μέσω του υποσυστήματος «Αναζήτηση Στοιχείων Καταχώρησης Έγκρισης» ενισχύει τη «ψηφιακή» δραστηριοποίηση των πολιτών, καθώς δίνεται η δυνατότητα επαλήθευσης και ελέγχου της συμμόρφωσης του συγκεκριμένου ηλεκτρολογικού υλικού, βάσει των πιστοποιητικών του, από τους ίδιους τους καταναλωτές/χρήστες σε οποιοδήποτε στάδιο της αγοραστικής διαδικασίας (έρευνα αγοράς-αναζήτηση πληροφοριών/αξιολόγηση εναλλακτικών/επιλογή-αγορά/χρήση). Ο ενδιαφερόμενος εισάγει στο ΗΜΡΡ τον 5ψήφιο μοναδικό αριθμό καταχώρησης και 3 συνεχόμενα γράμματα της επωνυμίας του οικονομικού φορέα και αμέσως ενημερώνεται για τη συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού υλικού.

Στρατηγική κατεύθυνση 3: Κράτος

Το έργο αποσκοπεί στην ουσιαστική αναδιοργάνωση της διαδικασίας καταχώρησης ηλεκτρολογικού υλικού, στην εσωτερική βελτίωση της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας και της οργάνωσης της υπηρεσίας, αξιοποιώντας τεχνολογικά εργαλεία και απελευθερώνοντας ανθρώπινους πόρους. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής κατεύθυνσης, επιδιώκεται η διαμόρφωση ενός νέου περιβάλλοντος λειτουργίας της υπηρεσίας με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και παραγωγικότητα βασισμένη στον εκ των υστέρων δειγματοληπτικό έλεγχο των αιτήσεων καταχώρησης ηλεκτρολογικού υλικού. Συγκεκριμένα, θα διενεργούνται τακτικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε ποσοστό τουλάχιστον 5% στις υποβληθείσες δηλώσεις καταχώρησης προκειμένου να επαληθευτεί η ακρίβεια, η πληρότητα και η ορθότητα των στοιχείων τους.

Οι ψηφιακές υπηρεσίες του ΗΜΡΡ προς τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς) για την καταχώρηση και την ανανέωση καταχώρησης ρευματοδοτών – ρευματοληπτών ηλεκτρικού ρεύματος παρέχονται μέσω της Διαδικτυακής Πύλης https://esocketsregistry.ggb.gr/ με χρήση κωδικών ΓΓΠΣ (taxisnet).

Τσίμας Ε. Αλέξανδρος
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός – Πολεοδόμος Ε.Μ.Π.
4ης Νοεμβρίου 3 , Αριδαία / Τηλ: 6972355532 & 2384500153
Email: tsimas.al@gmail.com / www.tsimas.com

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ:

FACEBOOK ΕΔΩ & Instagram ΕΔΩ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *