Επιτάχυνση έκδοσης οικοδομικών αδειών με νέα τροπολογία • Το πλήρες κείμενο

Με νέα τροπολογία που κατατέθηκε στο υπό συζήτηση Ν/Σ του Υπουργείου Ανάπτυξης στη Βουλή με θέμα “Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων“, επιχειρείται η επιτάχυνση έκδοσης οικοδομικών αδειών από την καθυστέρηση που παρατηρείται επί αιτημάτων, η εξέταση των οποίων εκκρεμεί στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής.

Διαβάστε παρακάτω τις απαντήσεις που δίνει η αιτιολογική έκθεση σε ερωτήματα σχετικά με την “ταυτότητα” της αξιολογούμενης ρύθμισης:

  • Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Στόχος της ρύθμισης είναι η αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που παρατηρούνται επί αιτημάτων η εξέταση των οποίων εκκρεμεί στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής.

  • Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Η καθυστέρηση που παρατηρείται επί αιτημάτων, η εξέταση των οποίων εκκρεμεί στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις στην έκδοση οικοδομικών αδειών, πρόβλημα το οποίο αποσκοπεί να αντιμετωπίσει η προτεινόμενη ρύθμιση.

  • Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Αφορά ιδιοκτήτες, μηχανικούς, το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ), και τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής.

Στην κατ’ άρθρο ανάλυση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αναφέρονται τα ακόλουθα:

Με την προτεινόμενη ρύθμιση που αφορά σε προσθήκη περ. στ στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4495/2017 σχετικά με τις αρμοδιότητες του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) στόχος είναι η αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που παρατηρούνται επί αιτημάτων η εξέταση των οποίων εκκρεμεί στα Συμβούλια  Αρχιτεκτονικής. Ειδικότερα, εντάσσεται στις αρμοδιότητες του ΚΕΣΑ η γνωμοδότηση επί αιτημάτων τα οποία παραπέμπονται σε αυτό από τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για λόγους επίσπευσης, καθώς, αν και αρχικά είχαν υποβληθεί στο αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.), εκκρεμεί η εξέτασή τους για τουλάχιστον ένα δίμηνο. Η επίσπευση εξέτασης δια της παραπομπής στο ΚΕΣΑ, εφόσον το κρίνει αναγκαίο ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, ζητείται δια αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο, στο οποίο πρέπει να αποδεικνύονται η καθυστέρηση εξέτασης και ο λόγος επίσπευσης. 

Το πλήρες κείμενο της νέας διάταξης:

Άρθρο 6
Αρμοδιότητες Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Α.)- Προσθήκη στην παρ. 1 του άρθρου 14 ν. 4495/2017

Στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) προστίθεται περ. στ και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) εισηγείται και γνωμοδοτεί στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για θέματα που έχουν σχέση με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από  σχετικό ερώτημα του Υπουργού,

β) γνωμοδοτεί επί των αρχιτεκτονικών μελετών της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 7, τωv μελετών διαμόρφωσης σε περιπτώσεις πλατειών και κοινοχρήστων χώρων ιδιαίτερης σημασίας της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 7, καθώς και των περιπτώσεων του άρθρου 10 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), όταν διαβιβάζονται σε αυτό από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής ή από τα Περιφερειακά Συμβούλια Αρχιτεκτονικής,

γ) γνωμοδοτεί επί των αρχιτεκτονικών μελετών σε όλες τις περιπτώσεις που η χορήγηση της οικοδομικής άδειας ανατίθεται στη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (Δ.Α.Ο.Κ.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

δ) για κάθε άλλη περίπτωση που από  γενικές  ή ειδικές διατάξεις απαιτείται γνωμοδότηση του ΚΕ.Σ.Α.,

ε) γνωμοδοτεί για τις περιπτώσεις ανέγερσης ή επέκτασης του άρθρου 7, των οποίων η συνολική προσμετρώμενη στον Συντελεστή Δόμησης επιφάνεια είναι άνω των  πέντε χιλιάδων (5.000) τ.μ., και για την κατασκευή μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων έργων ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και οικιστικής σημασίας, καθώς και έργων ως προς τα οποία ισχύουν ειδικοί όροι δόμησης,

στ) γνωμοδοτεί για λόγους επίσπευσης επί αιτημάτων τα οποία παραπέμπονται σε αυτό από τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τα οποία εκκρεμεί η εξέτασή τους στο αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) για τουλάχιστον ένα δίμηνο κατόπιν αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο για μεταφορά τους στο ΚΕ.Σ.Α. δια του οποίου αποδεικνύονται η καθυστέρηση εξέτασης και ο λόγος επίσπευσης.».

Μπορείτε να δείτε την τροπολογία, πατώντας εδώ

Τσίμας Ε. Αλέξανδρος
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός – Πολεοδόμος Ε.Μ.Π.
4ης Νοεμβρίου 3 , Αριδαία / Τηλ: 6972355532 & 2384500153
Email: tsimas.al@gmail.com / www.tsimas.com

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ:

FACEBOOK ΕΔΩ & Instagram ΕΔΩ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *