Δασικοί χάρτες και κοινοτικές επιδοτήσεις

Σκοπός του παρακάτω άρθρου είναι  η  ενημέρωση των παραγωγών για την σχέση των Δασικών Χαρτών με τις Κοινοτικές επιδοτήσεις  με βάση το Ευρωπαϊκό Κανονιστικό πλαίσιο και Εθνικό πλαίσιο.

Ο δασικός χάρτης έχει ως αντικειμενικό σκοπό το διαχρονικό και χωρικό (γεωγραφικό) προσδιορισμό και αποτύπωση των δασών και δασικών εκτάσεων. Οριοθετεί  τις εκτάσεις που εμπίπτουν στις δασικές διατάξεις, λαμβάνοντας υπόψη τις Πράξεις της Διοίκησης, την ισχύουσα Νομοθεσία που σχετίζεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο με αυτές ,προσπαθεί να κωδικοποιήσει και να αποτυπώσει γεωχωρικά την ισχύουσα Δασική Νομοθεσία.

Σκοπός του δασικού χάρτη είναι:   η διασφάλιση των εν λόγω εκτάσεων από αυθαίρετες επεμβάσεις, η  κατοχύρωση της νόμιμης διάθεσης, διαχείρισης, κυριότητας  Δημοσίων και ιδιωτικών εκτάσεων, ο  σωστός χωροταξικός σχεδιασμός και η αειφόρος διαχείριση και προστασία των Δασών και γενικότερα του Περιβάλλοντος.

ΠΟΤΕ ΕΝΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ;

 •  όταν ασκείται επ΄ αυτού επιλέξιμη γεωργική δραστηριότητα, ανάλογα με τις προϋποθέσεις του μέτρου στο οποίο εντάσσεται
 •  όταν τηρούνται όλοι οι όροι επιλεξιμότητας του μέτρου στο οποίο εντάσσεται
 •  όταν ο δικαιούχος παραγωγός την αιτείται εμπρόθεσμα
 •  η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται στον δικαιούχο επιδότησης για  το εν λόγω αγροτεμάχιο, όταν αυτό βρίσκεται νόμιμα στην διάθεση και διαχείριση του. 

Οι πληρωμές  καταβάλλονται οριστικά με την εξακρίβωση των όρων επιλεξιμότητας του αγροτεμαχίου,  την οποία πραγματοποιεί το Κ/Μ μέσω των Οργανισμών Πληρωμών(ΟΠΕΚΕΠΕ), οι οποίοι διενεργούν διοικητικούς κα επιτόπιους ελέγχους στις Αιτήσεις ενίσχυσης, με σκοπό την επαλήθευση των όρων επιλεξιμότητας.

ΠΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ;

Με την κατάθεση εκ μέρους του δικαιούχου:

 •  Ε9
 • Νόμιμο μισθωτήριο
 • Βεβαιωτικά έγγραφα πράξεων της Διοίκησης (κλήροι, αναδασμοί, παραχωρητήρια κλπ)

ΠΟΤΕ  ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙΤΑΙ Η ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ;

 •  στην περίπτωση δήλωσης και από άλλον δικαιούχο στην Αίτηση του, επικαλύπτοντας τμήμα ή όλο το αγροτεμάχιο
 •  στην περίπτωση καταγγελίας, ανώνυμης ή επώνυμης, από ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα ή φυσικό πρόσωπο για την νομιμότητα διάθεσης και διαχείρισης
 •  στην περίπτωση επικάλυψης τμήματος ή όλου του αγροτεμαχίου με τμήματα εντός κυρωμένου  δασικού  χάρτη, τα οποία εγείρουν θέματα κυριότητας Δημοσίου ή νόμιμης διάθεσης και διαχείρισης εκ μέρους των δικαιούχων και οι οποίοι δεν έχουν προβεί σε καμία ενέργεια από τις προβλεπόμενες στην Δασική Νομοθεσία.

Στις παραπάνω περιπτώσεις (αμφισβήτησης), διενεργούνται αρμοδίως περαιτέρω έλεγχοι, 

 • και δεν καταβάλλεται οριστική πληρωμή της δικαιούμενης επιδότησης έως ότου κριθεί θετικά, οριστικά και τελεσίδικα, η νομιμότητα της διάθεσης και διαχείρισης.
 • Στην περίπτωση που κριθεί αρνητικά, αναζητούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, με βάση τον Κανονισμό.

Η πληρωμή της αξίας των δικαιωμάτων ενός αγροτεμαχίου δεν πραγματοποιείται 

 • αν δεν ενεργοποιηθεί για 2 έτη  και η αξία τους μεταφέρεται στο εθνικό απόθεμα, όπως συμβαίνει σε κάθε περίπτωση μη ενεργοποίησης για 2 έτη
 • αν ο δικαιούχος προβεί  σε ενεργοποίηση  εμπλεκόμενης έκτασης  σε κυρωμένο δασικό  χάρτη, χωρίς να έχει προβεί σε καμία ενέργεια και μετά από 2 έτη  η αξία των συγκεκριμένων δικαιωμάτων μεταφέρεται στο εθνικό απόθεμα

Θέματα που απαιτούν αναλυτικές οδηγίες και ενδεχομένως  νέα  Νομοθετική ρύθμιση αφορούν: 

 • Την διερεύνηση της πληρωμής της αξίας των δικαιωμάτων ενός αγροτεμαχίου που αμφισβητείται από τρίτο ή εμπλέκεται σε κυρωμένο δασικό χάρτη,με πιθανή ενεργοποίηση της  με άλλες επιλέξιμες εκτάσεις, ή πιθανής  μεταβίβασης της  σε άλλο δικαιούχο επιδότησης.
 • Τον τρόπο ενημέρωσης των παραγωγών (μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ και ΚΥΔ;)
 • Τον ρόλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την διαδικασία από την ανάρτηση μέχρι την κύρωση των χαρτών
 • Την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων εμπλεκόμενων αγροτεμαχίων στους κυρωμένους δασικούς χάρτες, αν  οι παραγωγοί προβούν σε ενεργοποίηση των εργαλείων που προβλέπονται στο Εγχειρίδιο του ΥΠΕΝ
 • Τις εκτάσεις που υφίστανται δικαστικές προσφυγές, και προσκομίζεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προσωρινή διαταγή ή απόφαση αναστολής εκτέλεσης από το αρμόδιο καθ’ ύλην δικαστήριο.
 • Τις εκτάσεις που υφίστανται απλά δικαστικές προσφυγές.

Τσίμας Ε. Αλέξανδρος
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός – Πολεοδόμος Ε.Μ.Π.
4ης Νοεμβρίου 3 , Αριδαία / Τηλ: 6972355532 & 2384500153
Email: tsimas.al@gmail.com / www.tsimas.com

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ:

FACEBOOK ΕΔΩ & Instagram ΕΔΩ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *