Αδήλωτα τετραγωνικά: Με αλλαγές η επανέναρξη δηλώσεων μέσα στο φθινόπωρο

Δεύτερη ευκαιρία σε εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων να αποκαλύψουν στους Δήμους τις πραγματικές επιφάνειες των ιδιοκτησιών τους, χωρίς να επιβαρυνθούν με υπέρογκες αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων και τελών και χωρίς να πληρώσουν τα πολύ υψηλά ποσά προσαυξήσεων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής, που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, αναμένεται να δώσουν η κυβέρνηση και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος από το φθινόπωρο.

Η σχετική διάταξη, που αναμένεται να έλθει στη Βουλή για ψήφιση εντός των προσεχών εβδομάδων, θα παρέχει και πάλι στους πολίτες τη δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσμων διορθωτικών δηλώσεων στους Δήμους για την αποκάλυψη των πραγματικών επιφανειών των ακινήτων τους, χωρίς χρεώσεις δημοτικών φόρων και τελών, αναδρομικά για τα προηγούμενα 10, 15 ή 20 χρόνια, και χωρίς επιβαρύνσεις με υπέρογκα ποσοστά προσαυξήσεων.

Η Κ.Ε.Δ.Ε. έχει ήδη εισηγηθεί προς τα υπουργεία Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης είτε την επαναλειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία υποβλήθηκαν το 2020 εκπρόθεσμες δηλώσεις αδήλωτων επιφανειών ακινήτων στους Δήμους είτε τη δημιουργία μιας παρόμοιας πλατφόρμας στον διαδικτυακό τόπο gov.gr για ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση των ιδιοκτητών ακινήτων.

Μία ακόμη ευκαιρία σε ιδιοκτήτες που δεν πρόλαβαν

Στόχος της Κ.Ε.Δ.Ε. είναι να δοθεί μια ακόμη ευκαιρία σε χιλιάδες ιδιοκτήτες, που δεν πρόλαβαν την προηγούμενη ρύθμιση, να διορθώσουν τα στοιχεία των επιφανειών των ακινήτων τους στους Δήμους χωρίς μεγάλου ύψους αναδρομικές χρεώσεις και πρόστιμα, προκειμένου – μεταξύ άλλων – να διευκολυνθούν και οι μεταβιβάσεις ακινήτων τις οποίες πολλοί επιθυμούν να έχουν ολοκληρώσει πριν την 1η-1-2022 που θα τεθούν σε εφαρμογή οι νέες αυξημένες αντικειμενικές αξίες ακινήτων.

Επιπλέον, με την ίδια εισήγηση η Κ.Ε.Δ.Ε. έχει ζητήσει από το υπουργείο Εσωτερικών να νομοθετήσει δύο ακόμη ευνοϊκές διατάξεις που θα προβλέπουν:

  • μείωση του χρόνου παραγραφής των οφειλών προς τους Δήμους από 20 σε 5 χρόνια.
  • μείωση των προσαυξήσεων και προστίμων για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις επιφανειών ακινήτων του Δήμους με όριο το 50%

Η εισήγηση της Κ.Ε.Δ.Ε. θεωρείται βέβαιο ότι θα γίνει δεκτή, οπότε:

1) Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων των πραγματικών επιφανειών των ακινήτων στους Δήμους θα λειτουργήσει – είτε στον ίδιο διαδικτυακό τόπο που είχε αρχικά τεθεί σε λειτουργία είτε στον διαδικτυακό τόπο gov.gr – το αργότερο μέχρι τον Οκτώβριο, όταν εκτιμάται πλέον ότι θα έχει ολοκληρωθεί κατά μεγάλο ποσοστό η επεξεργασία και η εκκαθάριση των εκπρόθεσμων δηλώσεων επιφανειών ακινήτων που υποβλήθηκαν στους Δήμους στο πλαίσιο εφαρμογής της προηγούμενης ρύθμισης οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων τετραγωνικών μέτρων (του άρθρου 51 του ν. 4647/2019).

Η ρύθμιση εκείνη προέβλεπε, για όσους εντάχθηκαν, πλήρη απαλλαγή από αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών για χρονικές περιόδους πριν το 2020. Προέβλεπε, επίσης, διαγραφή του συνόλου των προσαυξήσεων και των προστίμων.

Όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν εντάχθηκαν στη ρύθμιση εκείνη θα έχουν τη δυνατότητα – με την εκ νέου λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων πραγματικών επιφανειών ακινήτων στους Δήμους – να υπαχθούν σε μια νέα, επίσης ευνοϊκή ρύθμιση.

Η νέα αυτή ρύθμιση θα προβλέπει ότι όσοι αποφασίσουν να υποβάλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις για να αποκαλύψουν τον πραγματικό αριθμό των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων τους στους Δήμους:

α) θα απαλλαγούν κι αυτοί πλήρως από αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών για χρονικές περιόδους πριν το 2020 και

β) θα κληθούν να καταβάλουν τα ποσά των δημοτικών φόρων και των δημοτικών τελών που αναλογούν στα επιπλέον δηλωθέντα τετραγωνικά μέτρα, για την περίοδο από την 1η-1-2020 και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης, προσαυξημένα κατά ποσοστά κλιμακούμενα από 20% έως 50%, ανάλογα με το πόσα εξάμηνα θα έχουν παρέλθει από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της εφαρμογής μέχρι την υποβολή της δήλωσης.

Συνεπώς, οι ιδιοκτήτες που θα υποβάλουν στους Δήμους τους δηλώσεις οικειοθελούς αποκάλυψης των πραγματικών επιφανειών των ακινήτων τους με βάση τη νέα ρύθμιση θα γλιτώσουν από την πληρωμή υπέρογκων ποσών, καθώς θα αρκεί να πληρώσουν μόνο τα επιπλέον δημοτικά τέλη και τον επιπλέον Τ.Α.Π που αναλογούν στα επιπλέον τ.μ., με αναδρομικές χρεώσεις μόνο για τις περιόδους από την 1η-1-2020 και μετά και με προσαυξήσεις 20%-50% (ανάλογα με το εξάμηνο στο οποίο θα επιλέξουν να υποβάλουν τις δηλώσεις), αντί 100%-200% που ισχύουν σήμερα.

Η εκ νέου λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη δήλωση των «ξεχασμένων» τετραγωνικών μέτρων στους Δήμους με νέους ευνοϊκούς όρους αναμένεται, εκτός απροόπτου, μέχρι τον Οκτώβριο, όταν εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί από όλους σχεδόν τους Δήμους της χώρας η επεξεργασία και η εκκαθάριση της συντριπτικής πλειονότητας των δηλώσεων αποκάλυψης αδήλωτων τετραγωνικών μέτρων που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο της προηγούμενης ρύθμισης από 3,1 εκατομμύρια δημότες-ιδιοκτήτες ακινήτων.

Ήδη πολλοί Δήμοι ολοκλήρωσαν στο τέλος Ιουνίου 2021 την επεξεργασία και εκκαθάριση των δηλώσεων «ξεχασμένων» τετραγωνικών των δημοτών τους και έχουν διαβιβάσει στον ΔΕΔΔΗΕ τα αποτελέσματα των ενεργειών τους αυτών.

Έτσι έχουν ήδη ξεκινήσει σε πολλούς Δήμους οι αναπροσαρμογές των χρεώσεων δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος των δημοτών που εντάχθηκαν στην αρχική ρύθμιση.

Τα ποσά των επιπλέον δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών που αναλογούν στην περίοδο από την 1η-1-2020 έως και την 30η-6-2021 οι συγκεκριμένοι δημότες καλούνται να τα εξοφλήσουν, απαλλαγμένα πλήρως από προσαυξήσεις και πρόστιμα, σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Το ελάχιστο όριο κάθε μηνιαίας δόσης, πλην της τελευταίας, είναι τα 10 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και τα 50 ευρώ για τα νομικά πρόσωπα.

Μείωση του χρόνου παραγραφής

2) Θα μειωθεί η χρονική περίοδος παραγραφής των οφειλών προς τους Δήμους από 20ετή σε 5ετή. Με την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής αναμένεται να μειωθούν σημαντικά τα ήδη συσσωρευθέντα υπέρογκα ποσά ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Δήμους και να καταστεί εισπράξιμο ένα μεγάλο μέρος τους, με τη βοήθεια και της νέας ρύθμισης για τα αδήλωτα τετραγωνικά.

3) Τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις για εκπρόθεσμες δηλώσεις επιφανειών ακινήτων στους Δήμους θα μειωθούν σημαντικά, ακόμη και όταν δεν θα ισχύει η παραπάνω νέα έκτακτη ρύθμιση.

Με βάση την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία, τα πρόστιμα λόγω μη δήλωσης στους Δήμους επιφανειών ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων είναι υπέρογκα.

Όσον αφορά στο Τ.Α.Π., η μη δήλωση επιφάνειας για μια πενταετία συνεπάγεται την επιβολή προστίμου το οποίο μπορεί να φθάσει και το 200% του αναλογούντος Τ.Α.Π., ενώ όσον αφορά τα δημοτικά τέλη, το πρόστιμο μπορεί να φθάσει στο 100% του αναλογούντος ποσού.

Με τη νέα διάταξη που θα ψηφιστεί και θα τεθεί σε ισχύ, θα επιβληθεί στα ποσά των προσαυξήσεων και των προστίμων πλαφόν 50% ώστε όσοι δηλώνουν εκπρόθεσμα τις επιφάνειες των ακινήτων τους μετά από μεγάλα χρονικά διαστήματα να μην επιβαρύνονται με τα προβλεπόμενα σήμερα εξοντωτικά ποσά, αλλά με ποσά μέχρι 50% επί του συνόλου των χρεώσεων, οι οποίες θα υπολογίζονται πλέον αναδρομικά για την προηγούμενη πενταετία.

Περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο μας: 4ης Νοεμβρίου 3, Αριδαία, στα τηλέφωνα: 6972355532 / 2384500153 και στο site μας www.tsimas.com

Τσίμας Ε. Αλέξανδρος
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός – Πολεοδόμος Ε.Μ.Π.
4ης Νοεμβρίου 3 , Αριδαία / Τηλ: 6972355532 & 2384500153
Email: tsimas.al@gmail.com / www.tsimas.com

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ:

FACEBOOK ΕΔΩ & Instagram ΕΔΩ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *